Langer Vitaal

Vitaal Vechtdal

10 november 2022 15:25

Voor ouderen is het vaak moeilijker om gezond en wel in het leven te staan om lichamelijke, geestelijke of sociale redenen. Met Langer Vitaal wordt hieraan op meerdere manieren gewerkt. Hoe zorgen we er met elkaar voor dat ouderen zolang mogelijk actief en zelfstandig blijven? Luisterend naar de wensen en behoeften van de doelgroep. Huisartsen en lokale hulpverleners proberen gezamenlijk dit te realiseren.

Betere samenwerking in de keten

Artikel: Lichaamsbeweging en verbetering van zicht meest effectief bij valpreventie
Langer Vitaal

Bewegen met artrose

Project BART (Bewegen met Artrose) volgt patiënten die zich bij de huisarts melden met klachten die lijken op artrose van knie of heup. Dankzij BART heeft de huisarts één loket waar de patiënt voor screening doorgestuurd kan worden, namelijk de afdeling fysiotherapie in het ziekenhuis. Hier vindt een intake met gestandaardiseerde screening plaats. Lees verder

Artikel 'Intuïtief beeldbellen met de tablet (Zorgvisie)’. De handreikingen voor beeldbellen met mensen met dementie.

DigitaleZorgGids is een reviewsite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar patiënten, zorgverleners en zorgexperts hun ervaringen met digitale zorgproducten kunnen delen. De website laat zien wat digitale zorg is, welke typen digitale zorg (diensten) er zijn, welke producten hieronder vallen en hoe deze worden gewaardeerd. Vanuit het oogpunt van de patiënt, de zorgverlener en de zorgexpert. DigitaleZorgGids is een website van Patiëntenfederatie Nederland.
Zorgprofessionals helpen steeds vaker mensen bij het ondersteunen van eigen regie. Daarvoor zijn verschillende instrumenten, methoden en tools beschikbaar.
ICT kan patiënten met een chronische aandoening helpen om, samen met hun zorgverlener, aan hun gezondheid te werken. Zelfzorg Ondersteund houdt een overzicht bij van mobiele zelfzorg apps.
Landelijke Eerstelijns Samenwerkingsafspraken (LESA's) - Aanpak zorg voor kwetsbare ouderen.
Een informatieve site, ook bedoeld voor zorgprofessionals, voor het ondersteunen van zelfzorg en zelfredzaamheid in Nederland.