Vitaal Vechtdal

10 juli 2024 9:56

Vitaal Vechtdal Stuurgroep

In de stuurgroep zijn alle officiële partners van Vitaal Vechtdal vertegenwoordigd.  De partners zijn nauw betrokken bij het beleid van de stichting en werken mee aan de verbinding tussen werkgevers, onderwijs, sociaal-maatschappelijk domein, zorgaanbieders en zorgverzekeraars middels de gezamenlijke projecten. De betrokken partners zijn (in alfabetische volgorde):

 

Partners

Alfa-college

Vitaal Vechtdal verbindt de leefwereld van iedere burger: woon- en leefomgeving, werkveld, scholen en zorginstellingen werken gezamenlijk aan gezondheid en vitaliteit. Door aan te sluiten bij Vitaal Vechtdal bundelen we krachten en kunnen we samenwerken om onze doelen te bereiken. We dagen studenten uit het beste uit zichzelf te halen. Een bijdrage leveren aan de maatschappij met hun capaciteiten maar ook als burger.”

Annemieke Smit, directeur Alfa-college - regio Hardenberg

 

Partners

Carinova

Carinova stimuleert en ondersteunt het ‘zo lang mogelijk thuis of zo thuis als mogelijk’ wonen. Om goed in te kunnen spelen op de zorgvraag van cliënten is goede dialoog van belang. Met cliënten en familie over hun specifieke wensen en mogelijkheden, maar ook met vrijwilligers en de vele externe partijen die met de zorg bezig zijn. Vitaal Vechtdal stroomlijnt de zorg door deze samenwerkingsverbanden in de regio Vechtdal verder te optimaliseren. Dat is fijn voor de professionals, maar nog fijner voor de mensen in het Vechtdal.

Henk van Zwam, voorzitter Raad van Bestuur

 

Partners

Gemeente Dalfsen

Als gemeente doen we al ontzettend veel op het gebied van gezondheid onder de noemer Kerngezond Dalfsen. Door samen op te trekken bij diverse gezondheidsinitiatieven, regionale aanpakken en onderzoeken grijpen we de kans aan om het Vechtdal gezonder te maken

Jan Uitslag, wethouder gemeente Dalfsen

 

 

 

Partners

Gemeente Hardenberg

Samenwerking rondom preventie in onze gemeente is van wezenlijk belang. De gemeente Hardenberg maakt zich hard voor een grote zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners en gezondheidsbevorderende programma’s. Zorg is nu vooral gericht op beter maken. Dat is mooi, maar het is nog veel beter als je voorkomt dat mensen ziek worden. 

Alwin te Rietstap, wethouder gemeente Hardenberg

 

Partners

Gemeente Ommen

De gezondheid van burgers is een belangrijk aandachtspunt van de gemeente. In het veld werken we vaak samen met dezelfde partijen waardoor we gezamenlijke speerpunten mogelijk efficiënter en effectiever kunnen aanpakken. Het is belangrijk dat alle partijen samenwerken om dat te bereiken. Daar doet Ommen graag aan mee. 

Alice van den Nieuwboer, wethouder Gemeente Ommen

 

Partners

GGD IJsselland

Als GGD willen we graag verankerd zijn in de samenleving, in de regio. Onze kennis en expertise over de gezondheid van inwoners in het Vechtdal, zetten we dan ook graag in ten behoeve van de missie van Vitaal Vechtdal; het stimuleren van een gezonde leefstijl. Want gezondheid geeft kracht aan de samenleving.

GGD IJsselland

Partners

Huisartsenorganisatie Medrie

Vitaal Vechtdal zet gezamenlijk in op gezondheidspreventie vanuit zowel werk, onderwijs als woonomgeving. Want nú voorkomen, betekent straks niet ziek zijn. Het zorgveld kan patiënten gericht laten aansluiten bij dit initiatief. Dit ondersteunt Medrie op alle mogelijke manieren door participatie in projecten zoals Stoppen met roken of Langer Vitaal.

Philip van Klaveren, voorzitter Raad van Bestuur Medrie

 

Partners

Saxenburgh

Het is bijzonder dat zoveel partijen zich samen inzetten voor de gezondheid en welzijn van de inwoners van het Vechtdal. Door samen te werken en de focus te leggen op zorg én preventie, blijven inwoners vitaal en zelfstandig en kunnen zij ondersteund worden waar dat nodig is. Daarmee blijft zorg in onze regio betaalbaar en toegankelijk. 

Mariska de Groot, voorzitter Raad van Bestuur van de Saxenburgh en Hilbrand van de Belt, orthopedisch chirurg en afvaardiging medische staf.

 

Partners

Vitaal Vechtdal

Als voorzitter van Stichting Vitaal Vechtdal zet ik mij in voor een gezonde en vitale regio. Eén van de uitdagingen is nog meer aansluiten bij wat inwoners nodig hebben en wat er leeft. Om dat te bereiken wil Vitaal Vechtdal de samenwerkingen nog verder verbreden. Met nog meer werkgevers die zich aansluiten en nauwer contact met bijvoorbeeld verenigingen en wijkorganisaties.

Mariska de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur Saxenburgh en voorzitter Stichting Vitaal Vechtdal 

 

 

Partners

Vechtdal Wonen

Een dak boven je hoofd is het belangrijkste wat er is, voordat je kunt beginnen aan welzijn en geluk. Door de samenwerking met Vitaal Vechtdal kunnen we mensen nog beter helpen en doorverwijzen naar activiteiten of andere netwerkpartners van Vitaal Vechtdal als het gaat om welzijn en vitaliteit. Het stimuleren van contact, elkaar als huurders beter leren kennen is hierbij ook van belang.

Leonie Wijnholds, strategisch manager zorg Vechtdal Wonen

 

 

Partners

Vrieling Adviesgroep

Ook werkgevers zijn steeds meer bezig met vitaliteit van hun werknemers. Het is mooi als Vitaal Vechtdal hierin een verschil kan maken. Dat is ook de gedachte achter Vitaal Vechtdal namelijk, dat mensen samen de regio maken. Dit geldt ook op het gebied van zorg en zorgverzekering. 

Camiel Slot, directeur specials Vrieling Adviesgroep

 

 

Partners

Zilveren Kruis

Het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg is een maatschapplijk vraagstuk. De zorgvraag in de regio verandert en dat vraagt vernieuwing. Vitaal Vechtdal is een bijzondere samenwerkingsvorm waar we al vanaf de start in 2012 in participeren om die vernieuwing te realiseren. Als zorgverzekeraar zetten wij met Vitaal Vechtdal een beweging in naar gezondheid en vitaliteit samen met de regionale partijen en met de bewoners van het Vechtdal.

Erik Koekoek, strategisch adviseur gemeenten Zilveren Kruis