Werkdruk

Vitaal Vechtdal

26 november 2019 12:2

Eerst het goede nieuws…

Steeds meer werkgevers pakken stress aan op de werkvloer. Bijna de helft (45%) van de werknemers geeft aan dat er op het werk (aanvullende) maatregelen nodig zijn tegen werkstress. En dat is ook hard nodig want…

Bron: Factsheet Werkstress 2019 (TNO)

Koks, onderwijzers en artsen ervaren hoogste werkdruk

Wat kunnen bedrijven doen tegen werkdruk?

De aanpak van werkdruk vereist maatwerk. Daarom is het goed om als bedrijf een aantal algemene aandachtspunten in acht te nemen om de problemen zo veel mogelijk in de kiem te smoren. Bij de aanpak van werkdruk is het aan te raden om vooral rekening te houden met factoren binnen de organisatie. Tegelijkertijd moet gekeken worden naar de omstandigheden die de werkdruk van de werknemer bepalen.

Enkele aandachtspunten om werkdruk te verminderen:

99 oplossingen tegen werkstress
De website Arboportaal is opgezet als startpunt voor werkgevers, professionals en werknemers die informatie zoeken over goede arbeidsomstandigheden.
De PreventieCoach app zit vol nuttige informatie, e-learning, e-nieuws, filmpjes, agenda, checklisten en meer.