Positieve gezondheid

Vitaal Vechtdal

15 februari 2022 15:19

Positieve Gezondheid

Positieve gezondheid, wat is het eigenlijk? Misschien heeft u er al eens van gehoord. De kans is groot, want het idee wordt door steeds meer mensen omarmd. Het gaat erom dat we op een andere manier naar onze gezondheid kijken. Dat we het accent niet leggen op de ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Wat is voor jou belangrijk om te kunnen (blijven) doen, om je gezond te voelen en wat heb je daarvoor nodig? Onderzoeker en huisarts Machteld Huber is de bedenker van dit concept.

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies van die bredere kijk op gezondheid. Die 6 dimensies worden zichtbaar in het Spinnenweb Positieve Gezondheid.

Spinnenweb Positieve Gezondheid

Samenwerken vanuit Positieve Gezondheid

Een mooi voorbeeld van de aanpak Positieve Gezondheid in de praktijk is Buurtzorg Dedemsvaart. Daar wordt geoefend met het meer betrekken van clienten bij de zorg. Een echtpaar en twee medewerkers van Buurtzorg vertellen in de video over hun ervaringen hiermee. Deze aanpak is mede tot stand gekomen door een coachtraject Positieve Gezondheid van Vitaal Vechtdal samen met het Alfa-college (coach Mieke Vogelzang) en Proscoop (kennis en ondersteuning).

Coachtraject

Vitaal Vechtdal wil graag werken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid stimuleren onder professionals in de zorg. Het werken met positieve gezondheid vraagt om een andere manier van kijken en doen in de praktijk. Meer oog hebben voor welzijn en zingeving. In Balkbrug en Dedemsvaart startte in 2019 een groep deelnemers - huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleging en Samen Doen - met een pilot om positieve gezondheid toe te passen in het multidisciplinair overleg gericht op ouderen. In dit overleg zijn alle zorgprofessionals aanwezig die bij een behandeling betrokken zijn.

Trainer Chantal Walg gaf onder meer de presentatie 'Een andere kijk op gezondheid(szorg)' over positieve gezondheid. Eén van de belangrijkste vaardigheden is coachend werken. Niet direct praktische oplossingen gaan bedenken maar met open houding op zoek gaan naar de vraag achter de vraag van de client. 

De ervaringen van de deelnemers zijn positief. Op dit moment, begin 2022 zijn er 4 groepen in het Vechtdal die het coachtraject van Vitaal Vechtdal volgen. Dit traject is samen met Proscoop ontwikkeld en bestaat uit een startbijeenkomst ter inspiratie en 6 vervolgsessies, verdeeld over 6 maanden.

Hardenberg: Baalderborg Groep, samen met een diëtist, fysiotherapeut en huisarts
Avereest: huisartsenpraktijken, samen met fysiotherapeut, diëtisten en POH GGZ
Ommen: Buurtzorg NL, Wijz Welzijn, Fysio de Carrousel, Carinova, Samen in de Wijk, Evenmens Ommen en huisarts.
Gewoon Gezond Kloosterhaar: VV Kloosterhaar, Alfa-college (docent verpleegkunde), De Haere, Hulpverlening Lennips, leefstijlcoach, Buurtzorg NL, Fynon.

Aan de slag

Huisartsenpraktijken of multidisciplinair samenwerkende groepen die met ondersteuning van een coach, gefaciliteerd vanuit Vitaal Vechtdal,  hiermee aan de slag willen gaan kunnen informatie opvragen bij Henk Bloten: h.bloten@vitaalvechtdal.nl

 

Vitaal Vechtdal en Positieve gezondheid

Mensen die zich gezonder voelen, zijn gelukkiger. Het gaat over hoe ieder binnen zijn eigen mogelijkheden, het beste uit het leven kan halen. Een gezondere levensstijl is ook een manier om het aangaan van relaties, werk/meedoen (participatie), in balans zijn, beter presteren, meer regie op eigen leven (zelfregie en zelfredzaamheid) te kunnen bereiken. Dit verbindt Vitaal Vechtdal met de vele activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, werk en wonen/vrije tijd.

'Andere kijk op gezondheid(s)zorg

Verslag van de pilot positieve gezondheid

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Machteld Huber spreekt voor 250 (zorg)professionals in het Vechtdal over positieve gezondheid

Positieve gezondheid, veerkracht en het ‘andere’ gesprek. 
Hoe benadert u cliënten met diabetes die moeite hebben aan de slag te gaan met afvallen? Of COPD- patiënten die blijven roken? Machteld Huber inspireerde een volle zaal met ruim 250 (zorg)professionals over positieve gezondheid. Haar belangrijkste advies? Stel de mens centraal, niet de ziekte. Zie gezondheid als een positief middel zodat iemand de dingen kan blijven doen die voor hem of haar belangrijk zijn. Lees verder
 

Presentatie Machteld Huber

Gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid

Meer informatie over positieve gezondheid
Mijn positieve gezondheid
Kinderen en Positieve gezondheid

Vitaal Vechtdal Nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten van Vitaal Vechtdal? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Natuurlijk kun je je op elk moment weer makkelijk uitschrijven!