Vitaal Vechtdal

25 oktober 2021 11:13

Samenwerken vanuit Positieve Gezondheid

Het werken met positieve gezondheid vraagt om een andere manier van kijken en doen in de praktijk. In Balkbrug en Dedemsvaart startte in 2019 een groep deelnemers - huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleging en Samen Doen - met een pilot om positieve gezondheid toe te passen in het multidisciplinair overleg (een overleg waarbij alle disciplines betrokken zijn bij de behandeling, aanwezig zijn) gericht op ouderen.

Met positieve gezondheid wordt gestimuleerd om verder te kijken dan alleen de ziekte en de aandoening. Meer oog te hebben voor andere belangrijke aspecten in het leven van mensen zoals het mee kunnen doen in de maatschappij en kwaliteit van leven.

De zorgverleners hebben eerst een training gehad in het concept positieve gezondheid. Trainer Chantal Walg gaf onder meer de presentatie 'Een andere kijk op gezondheid(szorg)' over positieve gezondheid. Ook kregen de deelnemers 20 weken lang elke week een 'challenge' die hen stimuleerde om het concept positieve gezondheid toe te passen in hun contact met collega's en clienten.

Vervolgens zijn de zorgverleners in het gezamenlijke overleg met positieve gezondheid aan de slag gegaan onder begeleiding en coach vanuit het Alfa college. Eind 2020 is de afsluitende evaluatie bijeenkomst geweest. De uitkomst daarvan is dat er zodanige positieve ervaringen zijn opgedaan om er mee door te gaan. De deelnemers hebben geleerd breder te kijken naar hun cliënten en meer oog te hebben voor welzijn en zingeving. En één van de belangrijkste vaardigheden is coachend werken. Niet direct praktische oplossingen gaan bedenken maar met open houding op zoek gaan naar de vraag achter de vraag van de client. Het project is uitgevoerd door Vitaal Vechtdal met ondersteuning van Proscoop.

In de praktijk

Een mooi voorbeeld van Buurtzorg Dedemsvaart over hoe het concept Positieve Gezondheid wordt toegepast in de dagelijkse praktijk. Geoefend is met het meer betrekken van client bij de zorg en zelf meer een ondersteunende rol leren hanteren.  In het filmpje verteld een ouder echtpaar en twee medewerkers van Buurtzorg over hun ervaringen hiermee.

Klik de link: Bekijk de video

Ook kennis maken met positieve gezondheid?

Vanwege de goede resultaten met de pilot gaan we het komend inzetten om anderen ook kennis te laten maken met werken vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid. We zijn op zoek naar huisartsenpraktijken of multidisciplinair samenwerkende groepen die met ondersteuning van een coach, gefaciliteerd vanuit Vitaal Vechtdal, in 2021 hiermee aan de slag willen gaan. Wil je hierover meer weten neem dan contact op met Henk Bloten: h.bloten@vitaalvechtdal.nl

'Andere kijk op gezondheid(s)zorg

Verslag van de pilot positieve gezondheid

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Machteld Huber spreekt voor 250 (zorg)professionals in het Vechtdal over positieve gezondheid

Positieve gezondheid, veerkracht en het ‘andere’ gesprek. Machteld Huber inspireerde een volle zaal met ruim 250 (zorg)professionals over positieve gezondheid. Haar belangrijkste advies? Stel de mens centraal, niet de ziekte. Zie gezondheid als een positief middel zodat iemand de dingen kan blijven doen die voor hem/haar belangrijk zijn.

Professionals uit het Vechtdal: huisartsen, POH’ers, wijkverpleegkundigen, medewerkers uit de thuiszorg, GGD’ers, beleidsmakers, het onderwijs, gemeenten en het bedrijfsleven kwamen woensdag 7 februari 2018 bijeen in het Alfa-college Hardenberg om de lezing van arts-onderzoeker Machteld Huber over positieve gezondheid te horen. De bijeenkomst was een initiatief van Beter Thuis Wonen, Alfa-college Hardenberg en Vitaal Vechtdal. De studenten van het Alfa-college leverden een bijdrage in de organisatie van het congres. Het doel van deze bijeenkomst was de verschuiving te benadrukken van zorg en ziekte behandelen naar preventie en het stimuleren van een gezonde, actieve levensstijl.
 

Positieve gezondheid is gebaseerd op veerkracht, functioneren en eigen regie. Het concept van Machteld Huber benadrukt de potentie van mensen om - ieder binnen zijn eigen mogelijkheden -  het beste uit het leven te halen. Daarbij ligt de nadruk niet op de ziekte van iemand, maar op wat die persoon wil en kan.

Gezondheid wordt steeds vaker breed en positief opgevat, zodat de focus meer ligt op de mogelijkheden die mensen hebben.

Voor veel aanwezigen in de zaal is werken met het concept positieve gezondheid een andere aanpak dan men gewend is. Hoe benadert u cliënten met diabetes die moeite hebben aan de slag te gaan met afvallen? Of COPD- patiënten die blijven roken? Hoe kunt u consulten minder vaak laten vastlopen en positieve vooruitgang in het gedrag van uw patient krijgen? De zorgprofessional stelt hoofdzakelijk iemands klacht of ziekte centraal. Daar moet iets aan gedaan worden. Huber geeft aan dat in het gesprek tussen zorgprofessional en cliënt meer de gehele mens centraal dient te staan: wat is voor ú belangrijk, wat zou ú willen veranderen? Dit is een ‘ander’ gesprek dan uitsluitend praten over iemands ziekte.

Daarom is samenwerking tussen organisaties in het sociale domein in het Vechtdal ook zo belangrijk. Meer nadruk op positieve gezondheid vereist inzicht in elkaars expertise en elkaar weten te vinden. Deze bijeenkomst droeg daar zeker aan bij. Deze werkwijze past uitstekend bij Vitaal Vechtdal, een beweging gedragen door vele organisaties om met een scala aan activiteiten bij te dragen aan welzijn, vitaliteit en gezondheid in het Vechtdal.

Presentatie Machteld Huber - 7 februari 2018

Gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid

Over Machteld Huber

Machteld Huber is van oorsprong huisarts. Tijdens eigen ervaring met ziekte ontdekte ze dat haar herstel actief en positief kon beïnvloeden. Zij besloot meer aandacht te gaan richten op ‘gezondheidsbevordering’. Enerzijds werd zij onderzoeker, op het Louis Bolk Instituut in Driebergen, en anderzijds ging zij werken met ernstig beschadigde mensen. Zij ontwikkelde een nieuw, dynamisch concept van gezondheid, dat zij uitwerkte tot het brede begrip ‘Positieve gezondheid’, waar zij in 2014 op promoveerde.

Mensen die zich gezonder voelen, zijn gelukkiger. Het gaat over hoe ieder binnen zijn eigen mogelijkheden, het beste uit het leven kan halen. Een gezondere levensstijl is ook een manier om het aangaan van relaties, werk/meedoen (participatie), in balans zijn, beter presteren, meer regie op eigen leven (zelfregie en zelfredzaamheid) te kunnen bereiken. Dit verbindt Vitaal Vechtdal met de vele activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, werk en wonen/vrije tijd.

Meer informatie over positieve gezondheid
Mijn positieve gezondheid
Kinderen en Positieve gezondheid

Vitaal Vechtdal Update

Wil jij op de hoogte blijven van nieuws en activiteiten van Vitaal Vechtdal? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Natuurlijk kun je je op elk moment weer makkelijk uitschrijven!