Vitaal Vechtdal

16 november 2021 16:37

Het Overijsselse Vechtdal is een bijzondere streek in Nederland. Participatie is van oudsher vanzelfsprekend vanuit de cultuur van nabijheid en betrokkenheid in de regio. Mensen zijn het gewend om samen te leven, te werken, te zorgen voor elkaar: noaberschap.

Noaberschap

Die noaberschapscultuur is herkenbaar in alle domeinen. Zo kennen huisartsen en medisch specialisten elkaar persoonlijk en ontmoeten ze elkaar binnen en buiten het werk in de zorg.

Voor alle inwoners geldt dat hun sociale context bestaat uit meerdere onderdelen: kinderen bevinden zich in de context van hun buurt, op scholen en verenigingen, hun ouders zijn daarnaast ook buurtbewoner, werknemer of staan in relatie tot zorgverleners.

Een gezamenlijk vitaliteitsdoel vanuit de hele regio ligt daarmee voor de hand. Meer dan elders in Nederland voelen de inwoners en de professionals zich verbonden met hun regio en de voorzieningen.

Dit zijn belangrijke aanknopingspunten voor de gewenste resultaten van Vitaal Vechtdal. Het is bedoeld voor iedereen in de regio, waarbij ieder vanuit een eigen netwerk zich aan kan sluiten bij Vitaal Vechtdal en daarmee een bijdrage kan leveren.