Vitaal Vechtdal

14 mei 2024 9:15

Training Positieve Gezondheid

Vitaal Vechtdal wil het werken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid stimuleren onder professionals. Het werken met positieve gezondheid vraagt om een andere manier van kijken en doen in de praktijk. Meer oog hebben voor welzijn en zingeving. Vitaal Vechtdal heeft een training ontwikkeld, waarmee professionals kunnen oefenen met het toepassen van positieve gezondheid in het dagelijks werk.

Inhoud training

De training is als volgt opgebouwd: In de eerste twee sessies wordt het gedachtegoed Positieve Gezondheid geintroduceerd. De deelnemers krijgen een duidelijk beeld van wat positieve gezondheid vraagt van professionals in het anders denken en anders doen in de zorg- en hulpverlening. En hoe dit denken (inzetten op gezondheid) het speelveld van zorg en welzijn verandert.

De vervolgsessies hebben betrekking op het leren om situaties anders te gaan aanpakken. De deelnemers oefenen om positieve gezondheid toe te passen in hun dagelijkse werk. Hierbij is het belangrijk om samen met hun cliënten of patiënten oplossingen te gaan onderzoeken door middel van vragen zoals 'Wat is voor u belangrijk?' en 'Zou u wat willen veranderen?' om vervolgens eventueel passende hulp te bieden.

Voor wie is de training?

De training is voor professionals in de zorg en in het onderwijs en voor mensen actief in het verenigingsleven of dorpsinitiatieven.

Voorwaarden

 • Een groep heeft bij voorkeur een gemengde, multidisciplinaire samenstelling;
 • Een contactpersoon is beschikbaar voor het maken van afspraken;
 • 80% aanwezigheid bij deelname. Mocht hier niet aan worden voldaan, dan ontvangt de deelnemer een rekening van € 250,- 
 • Andere kosten zijn voor de gezamenlijke organisaties.

Bij individuele aanmelding maken we gebruik van een inschrijflijst. We kunnen hierbij niet altijd garanderen dat er voldoende belangstellenden zijn om (op korte termijn) een training te starten. Je wordt hierover dan op de hoogte gehouden. 

Aanmelden

Heb je belangstelling? Mail dan naar info@vitaalvechtdal.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Voor professionals

Vervolg training 

Deelnemers zijn degene die al eerder een training hebben gevolgd, weten wat Positieve gezondheid inhoudt en wat het van hen vraagt als professional.  

Deze training is een vervolg/verdieping op de eerder gevolgde trainingen met Mieke Vogelzang. Je hebt een actieve rol bij het inbrengen van casussen en het oefenen van het andere gesprek. Dat houdt in dat je in je dagelijkse praktijk aan de slag bent of nog actiever bent geworden in het houden van het ander gesprek vanuit de brede blik op gezondheid. De trainingen wordt als traject gevolgd. De termijn van het traject is afhankelijk van de wensen van de deelnemers en kan verspreid worden over 2 à 3 maanden. 

Onderdelen van de training: 

 • Herhaling van de essentie van Positieve gezondheid en van het houden van het andere gesprek.
 • Oefenen van oplossingsgerichte vragen in verschillende situaties, bij voorkeur van eigen casuïstiek.  
 • Opdracht voor de volgende bijeenkomst is: Neem in overleg met burger/client een audio gesprek op (mag ook video als daar toestemming voor is), waarin je laat horen dat dit vanuit een brede blik op gezondheid is en waarbij jij de regie bij de ander laat. 
 • Samen bespreken van de audio-/video-opname. Wat valt op? Hoe zou jij het doen? Is er sprake van regie bij de ander laten? Heeft de ander zijn rol als professional kunnen uitoefenen? Deze audio-/video-opname kan uit eigen praktijk of een in scène gezet met een collega. 

Deelnemers kunnen ook aangeven waar de behoefte ligt. Het programma kan daarop aangepast worden.  

Praktische informatie

 • Aantal sessies: 3 (met steeds 2 à 3 weken ertussen)   
 • Max. deelnemers 12, minimaal 6 deelnemers 
 • Duur per sessie: 2 ½ uur 
 • Kosten: De kosten komen voor rekening van Vitaal Vechtdal.  

Naar behoefte van de deelnemers is er de mogelijkheid voor een 4e sessie, voor bijvoorbeeld het oefenen van het gesprek (oplossingsgerichte vragen) met een trainingsacteur vanuit eigen casuïstiek of een terugkommoment gebaseerd op eigen leerwensen. De vierde sessie komt voor eigen rekening. 

Voor praktijkeigenaren

Voorwaarde bij deze training is dat de training ‘Werken met Positieve gezondheid’ al is gevolgd. 

De inhoud van deze training is als volgt: Hoe borg je het werken van Positieve gezondheid in je organisatie of team of netwerk. Je gaat de slag om een (implementatie)plan te maken met concrete (vervolg) afspraken en/of stappen. Vooraf aan de 1e sessie inventariseren we wat de ervaring is tot nu toe in het werken met Positieve Gezondheid. 

 • Sessie 1:  Wat vraagt het positieve gezondheid in de eigen praktijk te implementeren? Huiswerk: Opstellen plan 
 • Sessie 2: Uitwisselen van eerste ervaringen. 

Praktische informatie

 • Aantal sessies: 2  
 • Max deelnemers: 14 
 • Duur per sessie: 2 uur 
 • Kosten: De kosten komen voor rekening van Vitaal Vechtdal 

Naar wens van de groep is er de mogelijkheid voor een 3e sessie. Een terugkommoment waarbij vooraf de leerwensen worden aangegeven. Deze derde sessie komt voor eigen rekening.