Vitaal Vechtdal

20 maart 2023 16:29

Coachtraject Positieve Gezondheid

Vitaal Vechtdal wil het werken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid stimuleren onder professionals in de zorg. Het werken met positieve gezondheid vraagt om een andere manier van kijken en doen in de praktijk. Meer oog hebben voor welzijn en zingeving. Vitaal Vechtdal ontwikkelde een coachtraject waarmee zorg- en hulpverleners kunnen oefenen met toepassen van positieve gezondheid in het dagelijks werk. Het coachtraject is niet exclusief voor professionals in de zorg, het is ook geschikt voor professionals in het onderwijs, mensen actief in het verenigingsleven of dorpsinitiatieven.

Inhoud coachtraject

Het coachtraject is als volgt opgebouwd:

Startdatum

In mei (1 groep) en september (2 groepen) kunnen nieuwe coachingsgroepen starten! 

Voor wie is de cursus?

De cursus is voor professionals in de zorg. Denk aan huisartsenpraktijken, praktijkondersteuners, verpleegkundigen, diëtisten, fysiotherapeuten, medewerkers welzijnsorganisaties, leefstijlcoaches etc. of voor professionals in het onderwijs.

Voorwaarden

Bij individuele aanmelding maken we gebruik van een inschrijflijst. We kunnen hierbij niet garanderen dat er voldoende belangstellenden zijn om (op korte termijn) een coachtraject te starten. U wordt hierover op de hoogte gehouden.

Coachtraject Positieve Gezondheid