Samenwerken voor een energieke en gezonde buurt

Vitaal Vechtdal

15 november 2017 17:11

In de gezonde buurt werken scholen, verenigingen, gemeenten, Gewoon Gezond Ommen - Hardenberg, GGD Jeugdzorg, huisartsen, fysiotherapeuten en maatschappelijke instellingen zoals De Stuw nauw met elkaar samen. Het gezamenlijke doel? Inwoners en organisaties aan elkaar koppen om gezonde activiteiten dichtbij en op maat te regelen.

Gewoon Gezond

Structureel is er aandacht voor de activiteiten van GewoonGezond die zijn gericht op bewegen, sporten en gezonde voeding. De organisatie werkt  samen met de scholen (De Gezonde Schoolkantine), gemeenten en maatschappelijke instellingen. De Jeugdsportmonitor 2016 is een onderzoek naar Sport, Bewegen en Leefstijl onder jongeren. Het geeft inzicht in het beweeggedrag en leefstijl van 4-17 jarigen uit de Gemeente Hardenberg. Met deze cijfers kunnen gemeenten en professionals hun gezondheidsbeleid en sport- en beweegbeleid goed afstemmen op de behoefte.

Gezonde School

Een Gezonde School is een school die effectief en structureel aandacht aan gezondheid besteedt, voor de leerlingen, ouders, het team én de maatschappij. Het team van Gewoon Gezond helpt scholen behalen van het Gezonde School vignet.