Stoppen met roken

Vitaal Vechtdal

10 november 2022 15:30

Voor zorgprofessionals zijn er diverse tools om cliënten bewust te maken van gezondheidsrisico's zoals bijvoorbeeld roken.

Factsheet roken en depressie voor zorgprofessionals

Bijna de helft (46 procent) van de mensen met een depressie rookt, 1,5 keer zoveel als in de algemene bevolking. Mensen met een depressie leven gemiddeld 7-11 jaar korter dan mensen zonder een depressie. Geschat wordt dat de helft van deze verhoogde sterfte is toe te schrijven aan de gevolgen van roken. In de factsheet zijn mogelijke verklaringen en de feiten plus kansen rondom stoppen met roken en een depressie gebundeld.

Effecten van stoppen-met-roken ondersteuning onder rokers met een lage sociaaleconomische status

Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) roken vaker (29,0%) dan mensen met een hoge sociaaleconomische status (17,6%). Het is daarom belangrijk dat stopondersteuning deze groep rokers bereikt en hen helpt bij het stoppen met roken. In de factsheet 'Effecten van stoppen-met-roken ondersteuning onder rokers met een lage sociaaleconomische status' is op basis van de wetenschappelijke literatuur beschreven of dit het geval is. Lees verder

Online training voor JGZ verpleegkundigen en -artsen die gesprekken voeren met ouders van kinderen van 0-12 jaar over de risico’s van meeroken en maatregelen die ouders kunnen nemen om te voorkomen dat hun kind meerookt.
Training voor kraamverzorgenden (in opleiding) over gevaren van meeroken en maatregelen die ouders kunnen nemen tegen meeroken. Ook leren de deelnemers dit onderwerp op een prettige manier bespreekbaar te maken.
Een stoppen-met-rokeninterventie voor verloskundigen om tijdens de consulten de zwangere vrouw en haar partner te stimuleren en te begeleiden bij het stoppen met roken.