Vitaal Vechtdal

21 april 2021 10:32

Regionaal sturen op basis van data

In het vakblad 'De Eerstelijns' vertelt Proscoop-adviseur Lisette Kikkert over regionale samenwerkingen waar data aan de basis staat. 'De IJssellandScan, het dashboard van Vitaal Vechtdal is onder andere een voorbeeld van hoe data kan worden gebruikt in regionale samenwerkingen.'

De IJssellandscan geeft inzicht in de gezondheid van inwoners van het vechtdal. 

Vitaal Vechtdal is een uniek samenwerkingsverband van regionale organisaties gericht op een gezond en actief Vechtdal.

De juiste mensen en het beoogde effect

“Er zijn veel activiteiten waarnaar huisartsen en werkgevers kunnen verwijzen en waaraan inwoners kunnen meedoen”, vertelt programmamanager Dieger ten Berge van Vitaal Vechtdal. “De kernvraag blijft: sluiten ze aan op de populatie in de regio en hebben ze effect? Data helpen om te sturen en legitimeren dat wat we doen een positief effect heeft. De IJssellandScan bood hiervoor de basis om in kaart te brengen hoe we ervoor staan met activiteiten rond bijvoorbeeld roken en bewegen, en of onze interventies daarop de juiste mensen bereiken en het beoogde effect hebben. We zien dat de problemen er in Hardenberg anders uitzien dan in Dalfsen. Dan kun je met partners en inwoners daarop je activiteiten aanpassen.”

Recente nieuwe partners zijn de gemeente Dalfsen en woningstichting Vechtdal Wonen.“Onze ambitie is regio-breed zorg, werk, wonen, onderwijs en het sociaal domein te verbinden”, vertelt Ten Berge. “Zulke verbindende netwerken moeten in heel Nederland gaan ontstaan. Helaas blijven ze nog vaak hangen in discussies over governance en structuur en ideale modellen, met voornamelijk de zorg aan tafel. We roepen meer regio’s in Nederland op om verbindende netwerken te realiseren door acties die voor inwoners en werkgevers zichtbaar zijn. Data kunnen daarbij helpen.”

Lees hier het gehele artikel 'Regionaal sturen op basis van data'.

Artikel Eerstelijns 'Regionaal sturen op basis van data'